NORDPLUS ADULT PROJEKT: „CREATEAMS IN LIBRARIES 2016-2018“ Nordplus Adult RGB EN

Hiiu Valla Raamatukogu osaleb koos raamatukogudega Eestist, Soomest, Lätist, Leedust, Taanist, Rootsist ja Islandilt projektis „CreaTeams In Libraries“. Projekti põhieesmärgiks on suurendada raamatukogutöötajate pädevust piiriülese raamatukogutööga seotud teadmistes ja oskustes. Eesmärk saavutatakse hästitoimiva temaatilise võrgustiku loomisega, mille kaudu viiakse ellu projektis kavandatud koostööprojektid. Projekti tegevusteks on riikidevahelised kohtumised, riiklikud vahepealsed kohtumised, koosolekutevaheline suhtlus ja meetmete kasutamine.

Projekti jooksul on toimunud:

 • ettevalmistav kohtumine Eestis, Tallinna Keskraamatukogus, 19.-20.01.2017;
 • kohtumine Taanis, mille jooksul külastati Ikast-Brande, Aarhusi ja Herningi raamatukogusid, 14.-15.09.2017;Createams in Libraries veebruari kohtumine
 • kohtumine Soomes, Turu linnaraamatukogus, 8.-9.02.2018;
 • Läti raamatukogu töötajate külaskäik Hiiumaale ja ühine luuleõhtu, 08.-09.06.2018;
 • projektikohtumine Hiiumaal, kus arutati juhtpartneri (Turu Naiskeskus ja Turu Linnaraamatukogu) ja Tallinna Keskraamatukoguga edasisi koostööprojekte, 3.-5.08.2018;

 • kohtumine Lätis, mille jooksul külastati Valmiera raamatukogu ja Läti Rahvusraamatukogu Riias ning tehti grupitöid ja projekti kokkuvõtteid, 13.-14.09.2018.

Lisaks kohtusid Hiiu Valla Raamatukogu ja Tallinna Keskraamatukogu töötajad vahekohtumise raames Tallinnas, 14.11.2017. Vahekohtumise eesmärgiks oli vahetada kogemusi ja tutvustada üksteisele esimese perioodi jooksul valminud koostööprojekte. 

Taanis lepiti kokku pisikesed koostöövõrgustikud ja miniprojektid, mille kaudu suhteid tugevdada, harjutada koostööd, teha loominguliselt midagi põnevat, praktiseerida suhtlust võõrkeeles jne. Miniprojektid pidid sisuliselt olema väga lihtsad, et neid jõuaks igapäevase raamatukogutöö kõrvalt teha ja et nendega tegelemise käigus ei kaoks motivatsioon. Soome kohtumisel võeti kõik miniprojektid ette: analüüsiti, kui kerge või raske neid ellu viia oli, kui selge oli projekti eesmärk, kes ja kellega koostööd tegi, millised olid tulemused, mitut inimest projekt puudutas jne.

Hiiu Valla Raamatukogu osalusega valminud miniprojektid (vaata lähemalt siit):

Elumuutvad raamatud (koostööprojekt Turku linnaraamatukogu, Riia, Valmiera ja Herninigi raamatukogudega)
Tuletorn („Lighthouse“, projekti algataja Hiiu Valla Raamatukogu)
Tavalised majad („Ordinary houses“, projekti algataja Vilniuse raamatukogu Lätis)
Põhjamaade kirjandus („Nordic literatuure“, projekti algatus Herningi raamatukogu Taanis)
Toidulood („Food stories“, projekti algataja Turku linnaraamatukogu Soomes)
Naistepäeva video ("Women's Day Exhibition", varasem koostööprojekt Herningi raamatukogu (Taani), Turu linnaraamatukogu (Soome) ja Tallinna Keskraamatukogu osalusel)

Meediakajastus

Raamatukogutöötajad õppimas. Hiiumaa Teataja 11.2017
Raamatukogu loovmeeskonnad. Hiiu Leht 02.03.2018

IMG 6295 1

      Väljapanekud

      Laenutusosakonnas 

 • Aeg aeda planeerida
 • Eestimaa mälestustes

      Väliskirjandustoas 

 • Igal majal oma lugu

      Lastekirjandustoas

 • Raamatud sõprusest - "Sõprus on suurim aare"

      Näitused

 • Klaasikunstnik Kalli Seina näitus "Jäägitu"

 

LAENUPILET 1

Go to top