EESTI TALUTOOLID

 

 

Liisi Jääts. Eesti talutoolid

Rikkalikult illustreeritud raamat "Eesti talutoolid" annab ülevaate koduse käsitööna valminud või kohalikult puutöömeistrilt tellitud toolidest, mis olid taludes kasutuses 19. sajandi I poolest kuni umbes 1940. aastateni. Talutooli valmistamise juures peeti alati silmas praktilisust ja vastupidavust. See võis olla lihtne iste, millel oli mugav argiseid töid teha või keerukate kaunistustega uhkuseasi, mida pakuti istumiseks ainult auväärsematele külalistele. Käsitööesemetena on nad kõik unikaalsed, kõnelevad oma valmistaja oskustest ja ilumeelest.

Et maailma mööblimoed ei jäänud siinkandis sugugi märkamata, räägivad arvukad jooned talutoolide vormis ja kaunistustes. Oma jälje on jätnud inglise rokokoo, ampiir ja biidermeier. Kohaliku versiooni on saanud Euroopas laialt levinud redelseljatoega- ja pinktoolid. Saartel on talutoolid olnud teistsugused kui mujal: oma eripärad on olnud Muhus ja Kihnus, Pakri saartel ja Ruhnus.

TEE MEELERAHUNI

 

 

Sarb Johal. Tee meelerahuni

Tee meelerahuni“ on täis lihtsaid ja praktilisi soovitusi, mis aitavad läbi minna mistahes kriisist või raskest olukorrast, toetades samal ajal vaimset tervist. Õpid, kuidas tulla toime ebakindlusega, milline on empaatia psühholoogiline mõju – seda nii toe pakkujale kui ka vastuvõtjale – ning saad hulganisti näpunäiteid selle kohta, kuidas oma elu paremini tasakaalus hoida ja seeläbi vähendada stressi ning hoida ära paanikat.

REBASETUND

 

 

 

Fred Jüssi. Rebasetund

Kaante vahel on kohtumised meie metsloomadega, nii suurte kui ka kõige pisematega. On fakte, on mõtisklusi ja reportaažlikke koomilisi olukorrakirjeldusi otse metsarajal, teisisõnu: on Fred Jüssi oma tuntud ja armastatud headuses. Aastakümned tagasi ilmunud raamatu teksti on kaasajastatud, lisatud tänapäevane andmestik Eesti metsas toimuva kohta. Värvilised loomafotod on loodusfotograaf Remo Savisaarelt.

MEIE JOOGIVESI

 

 

 

Kristel Vilbaste. Meie joogivesi. Allikad, kaevud, kraanid ja pudelid

Üha olulisemaks muutub meile joogivesi. Kust me seda saame, kui elekter ära on? Kust me teame, kas me vesi on hea, mitte põllumajandusmürkide poolt "vürtsitatud"? Kas parem on kraani- või pudelivesi? Kas iga allikas sisaldab puhast vett? Kas on kusagilt leida infot, on siis tõesti pudelivee sees säilitusained? Kui palju plastpudel vett muudab? Kus saab oma koduse vee kvaliteeti kontrollida?

LA GOULUE: MOULIN ROUGE´I KUNINGANNA

 

 

 

Maryline Martin. La Goulue. Moulin Rouge`i kuninganna

Louise Joséphine Weber sünnib 1866. aastal lihtsasse töölisperesse. Ta töötab lillemüüja ja pesunaisena, kuid tema kireks on tantsimine; seljas klientidelt näpatud peenemad riided, külastab ta õhtuti Pariisi tantsusaale. Talent ei jää märkamata ning Louise’ist, kelle artistinimi on La Goulue, saab Élysée Montmartre’i ja Moulin Rouge’i esitantsijanna, kes suhtleb Renoiri, Toulouse-Lautreci, Suurbritannia tulevase kuninga Edward VII-ga …

La Goulued saadavad skandaalid, teda süüdistatakse kõlvatustes ning paljude jaoks pole ta muud kui üks ebaintelligentne ja lõtvade elukommetega „kahtlane lambuke“. Kuid tema üksnes vilistab toonastele kodanlikele moraaliprintsiipidele, armastades nii mehi kui ka naisi ja soovides vaid, et muusika ei vaikiks.

Ent äärmuslike eluviiside tõttu vananeb La Goulue enneaegu. Ta esineb veel laatadel, on lõvitaltsutaja ja rändloomaaia omanik, kuid kaotab tüseda ja alkoholilembesena kiiresti publiku viimasegi huvi, olles lõpuks sunnitud hinge sees hoidma tänavail sigarette müües. 1929. aastal sureb kunagine Moulin Rouge’i pärl, Pariisi kabareede ja prantsuse kankaani kuninganna viletsuses ja unustatuna …

KALEVI ALT VÄLJA

 

 

 

Kalevi alt välja

Kalevi alt välja. LGBT+ inimeste lugusid 19. ja 20 sajandi Eestist“ väljaandmise aastal tähistame Eestis homoseksuaalsuse dekriminaliseerimise 30. aastapäeva: 1. juunil 1992. aastal jõustus taasiseseisvunud Eesti Vabariigi kriminaalkoodeks, milles meeste homoseksuaalseid suhteid enam ei keelatud. Viimase kümnekonna aasta jooksul on hakatud uurima Eesti soo- ja seksuaalvähemuste ajalugu ning Eesti avalikkus on LGBT+ inimesed ja teemad üha enam omaks võtnud. Lootuses, et oma kaasaja mõtestamisel võib ajaloo tundmisest abi olla, on nende kaante vahele kogutud lesbide, geide ja biseksuaalsete ning transsooliste ja ennast sooliselt mittebinaarselt väljendavate inimeste lugusid 19. ja 20. sajandist kaheteistkümne autori sulest. Olgu raamat abiks nii LGBT+ inimeste kui ka Eesti ajaloo mõistmisel uuest vaatevinklist!

EESTI MUINASUSUNDID

 

 

Tõnno Jonuks. Eesti muinasusundid

Traditsiooniliselt on Eestis püütud kõik kristluse-eelsed ja näiliselt mittekristlikud usunähtused seostada ühtse muinasusundiga, ammutades teadmisi rahvapärimusest, mis on kirja pandud lähiminevikus. Tõnno Jonuksi põhjapanev, teadustöö taustaga käsitlus on koostatud hoopis teistsugustel alustel, tuginedes põhiliselt arheoloogilistele leidudele ja uurimistöödele.

Aastatuhandete jooksul vormivad inimeste uskumusi ühiskonna ja elulaadi muutused. Seda arvesse võttes ning arheoloogide avastusi vaadeldes püstitab autor teesi: Eesti aladel esinesid muinasaja jooksul – 9600 eKr kuni 1220 pKr – sedavõrd erinevad usundivormid, et võib rääkida suisa erinevatest religioonidest.

Rikkalikult illustreeritud teos viib mõtterännule muistsete inimeste asualadele tänapäeva Eesti territooriumil, tutvustades põnevaid hüpoteese meie esiisade tõenäolistest usundivormidest, nende põhietappidest ja variatsioonidest.

JOHAN LAIDONER. HÄVITATUD ELU

 

 

Vladimir Pool. Johan Laidoner. Hävitatud elu

Raamat valgustab dokumentaalselt Eesti ühe väljapaistvama ühiskonna- ja riigitegelase Johan Laidoneri ja tema abikaasa Maria elu raskeimat perioodi – asumisele saatmist ja sellele järgnenud vangla-aastaid Nõukogude Liidu erinevates kinnipidamisasutustes.

Raamatu sisu toetub autentsetele dokumentidele, ülekuulamisprotokollidele ja kontrollitud faktidele. Paljudest dokumentidest on valitud kõige iseloomulikumad ja olulisemad, mis kirjeldavad halastamatu selgusega Nõukogude poliitvangidele osaks saanud kannatusi. Pärast Teist maailmasõda teravnes Nõukogude Liidus võimuvõitlus ja muutus ka vangide kohtlemine. Füüsilise jõu kasutamine oli seadustatud ja vangidelt võis vajalikke tunnistusi – millel puudus igasugune side reaalsusega – lihtsalt välja peksta. Ülekuulamismeetodid läksid üha karmimaks ja nende dokumenteeritud kirjeldused on vapustavad.

Pärast Jossif Stalini surma 1953. aastal asuti poliitvange vähehaaval vabastama. Johan Laidoner elas küll Stalini surma üle, ent tema tervis ei pidanud nii kaua vastu, et vabastamist ära oodata. Maria Laidoner vabastati vanglast augustis 1954.

LEMBITU KUUSE KULD

 

 

Lembitu Kuuse kuld

Kuuskümmend seitse lugu sisaldavad lähedaste, sõprade, töökaaslaste, spordikuulsuste ja spordiga seotud inimeste mälestusi väljapaistvast spordireporterist, kellest sai legend juba eluajal. Lugudest moodustub tervikpilt kuldaväärt mehest, kelle edastatud emotsioonid kasvatasid üles terve põlvkonna spordisõpru. Seni avaldamata elulooliste seikade ning lustakate meenutuste kõrval, leiab raamatust arutlusi Eesti spordi eilsest ning tänasest päevast.
Raamatu leheküljed on laetud ehedatest tunnetest ning inimlikku suurust avavatest mõtetest, mis veenavad aususe ja vahetu siirusega. Lembitu vääris kulda!

TESLA. TEMA TÄHELEPANUVÄÄRNE JA RAHUTU ELU

 

 

Marko Perko, Stephen M. Stahl. Tesla. Tema tähelepanuväärne  ja rahutu elu

Tesla hämmastav lugu räägib oma ajastu geeniusest, kes on samas sügavalt vaevatud, alahinnatud ja tagakiusatud. Ta taltsutab salapärase jõu, mida nimetatakse elektriks, pimestab maailma veel lõputute leiutiste ja avastustega, rajab teaduses uusi teeradasid, mis avaldavad meie igapäevaelule sügavat mõju. Ta mõtteeksperimendid eiravad seni kehtinud teaduslikke norme. Tesla annab meile palju tarvilikke tööriistu, mida tänapäeval kasutame. Kuulsad näitlejannad ja lauljatarid anuvad tema tähelepanu, mõjuvõimsad mehed tahavad olla tema sõbrad, ent tema jääb kindlaks oma põhimõtetele, et ta peab kergendama koormat inimkonna õlul ja et põhimõte on tähtsam kui kasum. Kogu oma pika elu jooksul võitleb see geenius bipolaarse häire keeruliste tagajärgedega, tema maniakaalsed energiapuhangud ja geniaalsed leiutised vahelduvad suure meeleheite masendavate sügavikega. Ta püüdis oma täielikus üksinduses lõppenud elu lõpuni kergendada koormat inimkonna õlul, aga milline oli selle hind tema enda jaoks?

MOODSA ELU ÕPPETUNNID

 

 

Anu Kannike, Madle Uibo. Moodsa elu õppetunnid

Käesolev raamat jutustab moodsa eluviisi omaksvõtust 20. sajandi alguskümnendite Eestis. Toonaste muutuste võlu, valu, kirgi ja vastuolusid kajastavad lood toidust, kommetest, kodust, ilust, tervisest ning kehakultuurist. Millised uuendused tekitasid inimestes imetlust ja ihalust, mis pahandas ja põhjustas vaidlusi? Kuidas moodne eluolu levis, kellest võeti eeskuju, kuidas kasvatati rahvast kultuursemaks ja euroopalikumaks? Kuidas muutusid ettekujutused kaasaegsest mehest ja naisest?

INTELLEKT LOODUSES

 

 

 

Jeremy Narby. Intellekt looduses

Raamatus „Intellekt looduses“ tutvustab antropoloog Jeremy Narby arusaamist, et intellekt on miski, mis ei ole omane vaid inimestele. Rikkaliku teaduspõhise materjali abil tõestab ta lugejale, et kõikidel eluvormidel – bakteritel, taimedel ja loomadel – on kummastav võime teha otsuseid, ehitada üles mõttemustreid ja tegutseda ettenägevalt.

VAIKUSE MUUSIKA

 

 

 

Andrea Bocelli. Vaikuse muusika

Andrea Bocelli jutustab meile siin raamatus oma muusikuks kujunemise loo. Palavalt armastatud laulja avab meile uksed ka oma perekonna ellu ja räägib siiralt suhetest isaga ning kohtumisest elukaaslase Veronicaga. Ta kirjeldab meile sel teel teda saatnud vankumatust enesekriitikast ning sügavatest sisemistest emotsioonidest, mis on teda alati iseloomustanud. Bocelli viib lugeja kõigepealt oma pere vanasse majja Lajaticosse, seejärel kooli ja ülikooli kuni kuulsamate lavalaudade ja tutvumisteni selle maailma vägevatega. Ta paneb meid igal sammul unistama ja heldima.

 

 

 

 

      Väljapanekud

      Laenutusosakonnas 

  • 30. jaanuar eesti kirjanduse päev-
    A.H. Tammsaare teosed
  • Tammsaare kirjanduspreemia laureaadid

      Väliskirjandustoas 

  • Talvised lood

      Lastekirjandustoas 

  • Eesti kirjanikult eesti lapsele

      Näitused

  • Inimesed meie keskel - kirjanikud.
    Näitusel SA Hiiumaa muuseumi esemed

 

LAENUPILET 1

Go to top