Uudiskirjandus

 

 Meediakajastused

 

 E raamatukogu

 

 Laste ja noorteleht

Vastu võetud 18.06.2015 nr 44

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 13 lg 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Hiiu Valla Raamatukogule (edaspidi raamatukogu) mittevajalike teavikute tasuta võõrandamist ja müüki.

§ 2.  Mittevajalik teavik

  Raamatukogu võib tunnistada mittevajalikuks teaviku, mis on:
 1) liigses eksemplaarsuses;
 2) puudub nõudlus teaviku laenutamiseks ja kasutamiseks;
 3) kasutamiskõlbmatuks muutunud.

§ 3.  Mittevajalike teavikute maha kandmise komisjon

 (1) Raamatukogu direktor moodustab käskkirjaga teavikute mahakandmise komisjoni (edaspidi komisjon).

 (2) Komisjon koostab mittevajaliku teaviku (edaspidi teavik) kohta mahakandmise akti, katab raamatukogutempli kleebisega ja eemaldab vöötkoodi.

 (3) Komisjon otsustab, kas teavik võõrandatakse tasuta või müüakse.

 (4) Komisjon määrab müümisele kuuluvale teavikule hinna.

§ 4.  Teaviku müümine

 (1) Raamatukogu korraldab teavikute avaliku müügi.

 (2) Müümata jäänud teavikud võõrandatakse tasuta.

§ 5.  Teaviku tasuta võõrandamine

 (1) Tasuta võõrandamiseks eraldatud teavikuid pakutakse raamatukogu külastajatele.

 (2) Tasuta võõrandamata jäänud teavikud utiliseeritakse.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 23.10.2008 määrus nr 54 "Kärdla Linnaraamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord".

 (2) Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2007 määrus nr 43 „Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord”.

Jaanus Valk
vallavolikogu esimees

      Väljapanekud

      Laenutusosakonnas 

  • Hiiumaast ja hiiumaist
  • Viiu Härm 80

      Väliskirjandustoas 

  • Suvised lood

      Lastekirjandustoas

  • Ilmar Tomusk. Mika Keränen. Kadri Lepp

      Näitused

  • Irina Tammise käsitöö esemete näitus "Nopped"

 

LAENUPILET 1

Loe raamatukogus digilehte

Go to top