Uudiskirjandus

 

 Meediakajastused

 

 E raamatukogu

 

 Laste ja noorteleht

Mai

09.05. - Mängutund. Mängisime esimese klassi õpilastega raamatukogus olevaid mänge.
08.05. - Teematund illustratsioonist. Rääkisin V ja VI klassi õpilastele raamatute illustratsioonidest, raamatukunstniku tööst, erinevatest tehnikatest, illustraatorite oma käekirjast jne. Vaatasime pilte. Õpilased joonistasid ise (2 erinevat ülesannet).
07.05. - Koolieelikud raamatukogus. Koolieelikud (järgmisel õppeaastal Lauka Põhikooli tulevad õpilased) tutvusid kooliga. Külastasid raamatukogu. Tutvustasin lühidalt raamatukogu, rääkisin Rampsu raamatukogust ja "Lugemisisu" programmist.
07.05. - "Lugemisisu" tund I klassiga. Rääkisime I klassi õpilastega loetud raamatutest, täitsime koos lugemispassi ülesande. Lapsed valisid Rampsu raamatukogust uued raamatud lugemiseks.
02.05. - "Lugemisisu" tund III klassiga. Täitsime koos lugemispassi järgmise ülesande loetud raamatu kohta.

Aprill

18.04. - "Lugemisisu" teematund illustratsioonist. II ja IV klassiga viisime läbi illustratsiooni teematunni. Vaatasime erinevaid raamatute illustratsioone, rääkisime raamatukunstniku tööst ja õpilased proovisid ise joonistada (töölehed).
12.04. - "Lugemisisu" tund I klassiga. Rääkisime I klassiga loetud raamatutest ja täitsime lugemispassi ülesandeid. Õpilased valisid Rampsu raamatukogust uue raamatu lugemiseks.
11.04. - "Lugemisisu" teematund III klassiga. Mängisime III klassiga raamatutegelaste mängu "Sõbrakaardid". Vaatasime koos üle lugemispassid ja täitsime passis uue ülesande loetud raamatute kohta. Lapsed valisid Rampsu raamatukogust lugemiseks uue raamatu.

Märts

26.03. - Kirjandusmäng. Neljanda klassi õpilased osalesid Kärdlas Kirjandusmängu eelvoorus. Saavutasid II koha. Selleks valmistudes lugesid õpilased alates eelmise aasta detsembrikuust läbi 12 raamatut.
21.03. - "Lugemisisu" tund I klassiga. Rääkisime loetud raamatutest. Aitasin täita I klassi õpilastel lugemispassi.
20. 03. - Raamatute illustratsioonid ja lood. Raamatukogutund II klassiga. Vaatasime raamatute illustratsioone. Proovisime piltide järgi ära arvata, millest raamat võiks rääkida. Mängisime raamatutegelaste mängu "Sõbrakaardid". Lugesime koos raamatuid, mille tegelased mängus olid.
19.03. - Uuem noortekirjandus. Reklaam. Tutvustasin VIII klassile uuemat noortekirjandust. Õpilased valisid lugemiseks raamatu. Rääkisime ka reklaami (ajakirjades, ajalehtedes) tunnustest.
14.03. - Emakeelepäev. Koostöös Lauka Põhikooliga. Õpilased koostasid sõnapilved, iga õpilane mõtles etteantud sõnadele kolm seostuvat sõna. Emakeelepäev algas etteütlusega. Edasi kogunesid kõik saali, kus igaüks luges õpitud luuletust, anekdooti. Lõpetasime 9. klassi esitatud Juhan Liivi luuletustega.
07.03. - "Lugemisisu" tund II klassiga. Lapsed mõtlesid oma hea raamatu peale. Panid kirja, milline võiks olla parim raamat: pealkiri, tegelased, tegevuskoht ja -aeg, mis seal juhtuks ja kuidas lõppeks.

Veebruar

20.02. - "Lugemisisu teematund." I klassi õpilased avastasid Rampsu raamatukogu. Vaatasime, milline raamatulugeja keegi on. Täitsime loetud raamatute kohta ülesande lugemispassis.
15.02. - "Lugemisisu teematud." III klassi õpilased tutvusid saabunud Rampsu raamatukoguga. Viisime läbi programmi "Lugemisisu" teematunni, kus vaatasime, milline raamatulugeja keegi on - "Saame tuttavaks". Lugesime luuletusi ning otsisime pilte, mis sobituks loetuga - "Lõbusad luuletused". Täitsime koos lugemispassi ja lapsed valisid Rampsu riiulist uued raamatud lugemiseks.
12.02. - "Lugemisisu teematund." II klassi õpilased tutvusid saabunud Rampsu raamatukoguga. Viisime läbi programmi "Lugemisisu" teematunni, kus vaatasime, milline raamatulugeja keegi on - "Saame tuttavaks". Lugesime luuletusi ning otsisime pilte, mis sobituks loetuga - "Lõbusad luuletused". (vaata pilte)
07.02. - Rampsu raamatukogu. Meile jõudis Rampsu raamatukogu. Riiul, mis kuulub kokku "Lugemisisu" programmiga.

Jaanuar

22.01. - "Lugemisisu." Tutvustasin II klassi õpilastele uuemaid raamatuid, lugesime katkendeid ja igaüks valis endale lugemiseks sobiva raamatu.
17.01. - "Lugemisisu." I ja III klass tegid programmiga algust. Lapsed joonistasid lugejamärgid, meisterdasid maitsevalija ja vaatasime lugemispassi ülesandeid. Täitsime loetud raamatu kohta esimesed harjutused.
15.01. - "Lugemisisu." Alustasime "Lugemisisu" programmiga. Osalevad I- III klass. Tutvustasin 2. klassi õpilastele programmi. Lapsed joonistasid oma näoga osalejamärgi, meisterdasid maitsevalija. Igaüks sai omale lugemispassi ja kandsime koos sinna sisse esimese loetud raamatu.(vaata pilte)

      Väljapanekud

      Laenutusosakonnas 

  • Maikuu - Euroopa mitmekesisuse kuu
  • Aia kujundamine

      Väliskirjandustoas 

  • Emade lood

      Lastekirjandustoas

  • Mitmekesisus rikastab

      Näitused

  • Kaia Saarna-Lauri käsitöö ehete näitus "Eksootilised viljad"

 

LAENUPILET 1

Loe raamatukogus digilehte

Go to top