Projekt "Democratic Library" toimub perioodil 09.2023 - 09.2024.

Projekti "Demokraatlik Raamatukogu" eesmärk on tuua inimesed kokku, et luua ühine võrgustik ja saavutada koos rohkem kui igaüks eraldi, seistes demokraatia ja võrdsuse eest rahvaraamatukogudes. Lisaks soovime luua mitmekultuurilise kohtumispaiga, kus saaks vahetada uusi ideid ja ammutada inspiratsiooni. Soovime edendada koostööd erinevate organisatsioonide vahel, tuues kokku raamatukogud ja teised rahvusvaheliselt, kohalikult ja riiklikult koostööd tegevad organisatsioonid.

Meie eesmärk on uurida, kuidas raamatukogud saavad panustada ühiskonda. Samuti soovime suurendada projekti partnerite ja osalejate (raamatukogutöötajate ja korraldajate) teadmisi, et toetada raamatukogude kliente elukestva õppe ja kodanikuaktiivsuse valdkonnas. Kõiki neid eesmärke püüame saavutada läbi võrgustikukohtumiste korraldamise ja katsetamise.

Projektis osalevad partnerid neljast riigist, kokku kuuest raamatukogust (Soome 2, Taani 2, Eesti 1
ja Läti 1) ja 3 partnerorganisatsiooni.

      Väljapanekud

      Laenutusosakonnas 

  • Hiiumaast ja hiiumaist
  • Viiu Härm 80

      Väliskirjandustoas 

  • Suvised lood

      Lastekirjandustoas

  • Ilmar Tomusk. Mika Keränen. Kadri Lepp

      Näitused

  • Irina Tammise käsitöö esemete näitus "Nopped"

 

LAENUPILET 1

Loe raamatukogus digilehte

Go to top