logosbeneficaireserasmusleft etProjekti „Uued võimalused maakonnaraamatukogu töös“ toimus ajavahemikus 01.06.2019-31.12.2021.

Projekti eesmärgiks oli tuua raamatukokku uusi innovatiivseid oskusi läbi töötajate professionaalsuse kasvu, sh tuua uued tehnoloogiad ja digipädevused, arendada maapiirkonda, suurendada piirkondlikku mõõdet ja koostööd. Eesmärgiks oli ka jätkata ja laiendada koostööpartneritega rahvusvahelist koostööd.
Toimus 3 õpirännet:
Maker Spaces in Education – Getting started (Hispaania),
Create the future leaders & innovators in the classroom (Küpros)
Töövarjutus Soomes.

Projekti tulemusena said osalejad uusi teadmisi ja praktilisi kogemusi, mis andsid neile tööalaselt uusi oskusi ja ideid ning aitavad tööalaselt kasutusele võtta uusi tehnikaid.

Meediakajastus:
Maker Spaces in Education - Getting started
Innovatsiooni ja juhtimise kursus Küprosel
Töövarjutus Soomes

      Väljapanekud

      Laenutusosakonnas 

  • "Põhjamaade romaani" sarja raamatud
  • Hando Runnel 85

      Väliskirjandustoas 

  • Raamatukoguhoidjad Kaja, Kadri ja Kerli soovitavad!

      Lastekirjandustoas

  • Jõuluraamatud

      Näitused

  • Vanade jõuluehete näitus erinevatest aastakümnenditest

 

LAENUPILET 1

Go to top