logosbeneficaireserasmusleft etProjekti „Uued võimalused maakonnaraamatukogu töös“ toimus ajavahemikus 01.06.2019-31.12.2021.

Projekti eesmärgiks oli tuua raamatukokku uusi innovatiivseid oskusi läbi töötajate professionaalsuse kasvu, sh tuua uued tehnoloogiad ja digipädevused, arendada maapiirkonda, suurendada piirkondlikku mõõdet ja koostööd. Eesmärgiks oli ka jätkata ja laiendada koostööpartneritega rahvusvahelist koostööd.
Toimus 3 õpirännet:
Maker Spaces in Education – Getting started (Hispaania),
Create the future leaders & innovators in the classroom (Küpros)
Töövarjutus Soomes.

Projekti tulemusena said osalejad uusi teadmisi ja praktilisi kogemusi, mis andsid neile tööalaselt uusi oskusi ja ideid ning aitavad tööalaselt kasutusele võtta uusi tehnikaid.

Meediakajastus:
Maker Spaces in Education - Getting started
Innovatsiooni ja juhtimise kursus Küprosel
Töövarjutus Soomes

      Väljapanekud

      Laenutusosakonnas 

  • Hiiumaast ja hiiumaist
  • Viiu Härm 80

      Väliskirjandustoas 

  • Suvised lood

      Lastekirjandustoas

  • Ilmar Tomusk. Mika Keränen. Kadri Lepp

      Näitused

  • Irina Tammise käsitöö esemete näitus "Nopped"

 

LAENUPILET 1

Loe raamatukogus digilehte

Go to top