logosbeneficaireserasmusleft etProjekti „Uued võimalused maakonnaraamatukogu töös“ toimus ajavahemikus 01.06.2019-31.12.2021.

Projekti eesmärgiks oli tuua raamatukokku uusi innovatiivseid oskusi läbi töötajate professionaalsuse kasvu, sh tuua uued tehnoloogiad ja digipädevused, arendada maapiirkonda, suurendada piirkondlikku mõõdet ja koostööd. Eesmärgiks oli ka jätkata ja laiendada koostööpartneritega rahvusvahelist koostööd.
Toimus 3 õpirännet:
Maker Spaces in Education – Getting started (Hispaania),
Create the future leaders & innovators in the classroom (Küpros)
Töövarjutus Soomes.

Projekti tulemusena said osalejad uusi teadmisi ja praktilisi kogemusi, mis andsid neile tööalaselt uusi oskusi ja ideid ning aitavad tööalaselt kasutusele võtta uusi tehnikaid.

Meediakajastus:
Maker Spaces in Education - Getting started
Innovatsiooni ja juhtimise kursus Küprosel
Töövarjutus Soomes

Väljapanekud!

      Laenutusosakonnas -

  • Hiiumaast ja hiiumaist
  • Leelo Tungal

      Väliskirjandustoas - 

  • Linnalood

 

ELLU

LogoNordplus

Cultural Heritage for the Future.jpg

Go to top