logosbeneficaireserasmusleft etProjekti „Uued võimalused maakonnaraamatukogu töös“ toimus ajavahemikus 01.06.2019-31.12.2021.

Projekti eesmärgiks oli tuua raamatukokku uusi innovatiivseid oskusi läbi töötajate professionaalsuse kasvu, sh tuua uued tehnoloogiad ja digipädevused, arendada maapiirkonda, suurendada piirkondlikku mõõdet ja koostööd. Eesmärgiks oli ka jätkata ja laiendada koostööpartneritega rahvusvahelist koostööd.
Toimus 3 õpirännet:
Maker Spaces in Education – Getting started (Hispaania),
Create the future leaders & innovators in the classroom (Küpros)
Töövarjutus Soomes.

Projekti tulemusena said osalejad uusi teadmisi ja praktilisi kogemusi, mis andsid neile tööalaselt uusi oskusi ja ideid ning aitavad tööalaselt kasutusele võtta uusi tehnikaid.

Meediakajastus:
Maker Spaces in Education - Getting started
Innovatsiooni ja juhtimise kursus Küprosel
Töövarjutus Soomes

      Väljapanekud

      Laenutusosakonnas 

  • 30. jaanuar eesti kirjanduse päev-
    A.H. Tammsaare teosed
  • Tammsaare kirjanduspreemia laureaadid

      Väliskirjandustoas 

  • Talvised lood

      Lastekirjandustoas 

  • Eesti kirjanikult eesti lapsele

      Näitused

  • Inimesed meie keskel - kirjanikud.
    Näitusel SA Hiiumaa muuseumi esemed

 

LAENUPILET 1

Go to top