Webp.net resizeimage 9Käesoleva aasta suve lõpul avanes mul võimalus osaleda nädalasel Erasmus+ poolt korraldatud kursusel „Tulevased innovaatorid ja juhid“. Kursus toimus päikeselisel Küprosel Limassolis, mis kestis 31. augustist 4. septembrini. Kursuse eesmärgiks oli tutvustada osalejatele innovatsiooni ja juhtimise kontseptsioone ning õpetamiseks vajalikke oskusi. Muu hulgas arutleti 21. sajandi väljakutsete üle, mis on seotud õpetamise ja õppimisega, näiteks meeskonnatöö, spetsialiseerumine, risk ja loovus. Omandatud teooriate kinnistamiseks viidi läbi rühmatöödena erinevaid praktilisi harjutusi. Näiteks grupis üks osaleja ehitas ette antud esemetest lauale „majakese“ ning mina pidin seda minuti jooksul analüüsivalt vaatama ja meelde jätma selle konstruktsiooni nii, et suudaksin ise samasuguse „majakese“ ehitada. Taolisi harjutusi oli meil mitmeid, mis panid nii loovalt mõtlema kui olid ka ühteaegu lõbusad. Kursust juhendas inglane Angela Winstanley, kes on kogenud konsultant ja teenindusjuht. Osalejate hulgas olid peale minu kaks õpetajat Poolast, Slovakkiast, Sloveeniast ja ka Küproselt.

Limassol on suuruselt teine linn Küprosel, kus elab palju kohalikke ning on Lõuna-Küprose peamine sadama-ja tööstuslinn.  Samamoodi on seal rikkalikult restorane kohaliku toidu proovimiseks. Nii saigi õhtuti jalutada sealsel promenaadil, einestada kohvikutes ja nautida vanalinna ilu. Minu külastus Küprosel jäi aasta kõige soojemale kuule, mil saabus rekord +40 kraadi.
Kursuse lõpuks omandasid osalejad juhtimise ja innovatsiooni mõisted, said teadmised 21. sajandi õpetamise ja õppimise väljakutsetest ning nende takistuste toimetuleku meetoditest.
Tulin Küproselt tagasi värskete ideede ja mõtetega, mida saan rakendada oma igapäevatöös raamatukogus.

Kerli Varrik
Kärdla Linnaraamatukogu arendusspetsialist - vanemraamatukoguhoidja

      Väljapanekud

      Laenutusosakonnas 

  • Naise nimi raamatul
  • Ilus oled, emakeel!

      Väliskirjandustoas 

  • Raamatud naistest

      Lastekirjandustoas

  • Paabeli Torn 2022 auhinna nominendid

      Näitused

  • Inimesed meie keskel - kirjanikud.
    Näitusel SA Hiiumaa muuseumi esemed

 

LAENUPILET 1

Go to top