Webp.net resizeimage 620. oktoobril on Eestis ettelugemise päev ja traditsiooniliselt toimub selle tähistamiseks vabariiklik 4. klasside ettelugemise võistlus.
Tänavune, järjekorras juba 27. ettelugemise päev on inspireeritud Ira Lemberi luuletusest „Munamägi“ ja kannab pealkirja „Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi…“
Rahvajutu aastast ajendatuna pühendame ettelugemisvõistluse muistenditele. Muistend on lühike rahvajutt, mis annab tavapäraselt edasi mingi tõeks (uskumisväärseks) peetud sündmuse või olukorra. Erinevalt muinasjuttudest on muistendid ühenduses kindla koha, aja, hõimu, tegelase, uskumuse või kombega. 

13. oktoobril toimus maakondlik voor Kärdla Linnaraamatukogus, mille läbiviimist abistasid raamatukogutöötajad. Kokku osales 8 last Lauka ja Kärdla Põhikoolist ning Suuremõisa Lasteaed-Põhikoolist. Hiiumaad läheb esindama Kärdla Põhikooli 4 B klassist Atso Kesküla, kes loeb muistendit "Kaupmees Libahundiks".

Kui varasematel aastatel on ettelugemisvõistluse finaaliks kohale sõidetud Eesti Lastekirjanduse Keskusesse, siis sel aastal selgitab žürii parimad välja videosalvestuste põhjal. Ettelugemise päeval, 20. oktoobril selgus, et parimaks ettelugejaks osutus sel aastal Raplamaalt pärit Uku Attila Metsallik. Teisele kohale tuli Võrumaalt pärit Loore Liisa Samuel. Kolmandat kohta jäid sel aastal jagama Isabell Eelmäe Pärnumaalt ja Moona Ojasoo Läänemaalt. Palju õnne!

Väljapanekud!

      Laenutusosakonnas -

  • Hiiumaast ja Hiiumaist

      Väliskirjandustoas - 

  • Juunikuu raamatunäitused:
    Suve mitu nägu

 

 

ELLU

LogoNordplus

Cultural Heritage for the Future.jpg

Go to top