Webp.net resizeimage 620. oktoobril on Eestis ettelugemise päev ja traditsiooniliselt toimub selle tähistamiseks vabariiklik 4. klasside ettelugemise võistlus.
Tänavune, järjekorras juba 27. ettelugemise päev on inspireeritud Ira Lemberi luuletusest „Munamägi“ ja kannab pealkirja „Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi…“
Rahvajutu aastast ajendatuna pühendame ettelugemisvõistluse muistenditele. Muistend on lühike rahvajutt, mis annab tavapäraselt edasi mingi tõeks (uskumisväärseks) peetud sündmuse või olukorra. Erinevalt muinasjuttudest on muistendid ühenduses kindla koha, aja, hõimu, tegelase, uskumuse või kombega. 

13. oktoobril toimus maakondlik voor Kärdla Linnaraamatukogus, mille läbiviimist abistasid raamatukogutöötajad. Kokku osales 8 last Lauka ja Kärdla Põhikoolist ning Suuremõisa Lasteaed-Põhikoolist. Hiiumaad läheb esindama Kärdla Põhikooli 4 B klassist Atso Kesküla, kes loeb muistendit "Kaupmees Libahundiks".

Kui varasematel aastatel on ettelugemisvõistluse finaaliks kohale sõidetud Eesti Lastekirjanduse Keskusesse, siis sel aastal selgitab žürii parimad välja videosalvestuste põhjal. Ettelugemise päeval, 20. oktoobril selgus, et parimaks ettelugejaks osutus sel aastal Raplamaalt pärit Uku Attila Metsallik. Teisele kohale tuli Võrumaalt pärit Loore Liisa Samuel. Kolmandat kohta jäid sel aastal jagama Isabell Eelmäe Pärnumaalt ja Moona Ojasoo Läänemaalt. Palju õnne!

      Väljapanekud

      Laenutusosakonnas 

  • Naise nimi raamatul
  • Ilus oled, emakeel!

      Väliskirjandustoas 

  • Raamatud naistest

      Lastekirjandustoas

  • Paabeli Torn 2022 auhinna nominendid

      Näitused

  • Inimesed meie keskel - kirjanikud.
    Näitusel SA Hiiumaa muuseumi esemed

 

LAENUPILET 1

Go to top