Lugemisisu väikeKärdla Linnaraamatukogu ootab nii 1. - 4. klassi lapsi kui ka lasteaialapsi liituma üle-Eestilise lugemisprogrammiga „Lugemisisu”.

Lugemisprogrammi eesmärk on innustada 5–10-aastasi lapsi raamatutega sõbraks saama, pakkudes loetud raamatulugude juurde mängulist lisategevust.

„Lugemisisu“ programm kestab 12. oktoobrist 2020 kuni 15. maini 2021.

Lugemisprogramm 1. - 4. klassile:

* Alustuseks ootame 1. - 4. klasse raamatukokku, kus lapsed saavad endale lugemispassi ja jätavad endast märgi „Lugemisisu“ seinale.
* Raamatukogus valivad lapsed endale raamatu, mida nad pole varem lugenud. Valimisel võib kasutada abivahendit, ehk „maitsevalijat“.
* Läbiloetud raamat pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse selle kohta ülesanded. Ülesanded on loomingulised, innustavad lapsi oma lugemiskogemust jagama ja on koostatud selliselt, et need sobivad mis tahes raamatu juurde.
* Kui lapsed on läbi lugenud viis raamatut ja täitnud kõik ülesanded, ootame lugemispasse raamatukokku.
*Kõik viie raamatu lugejad saavad lugemisdiplomi.
* Lugemisprogrammis osalevad klassid saavad registreeruda raamatukogu teematundidesse, kus tutvustatakse raamatu teekonda, mängitakse lugemismänge või õpitakse tähelepanu pöörama raamatuillustratsioonile.

Lugemisprogramm lasteaedadele:

* Alustuseks ootame rühma raamatukokku, kus saate endale ühise lugemispassi ja lapsed jätavad endast märgi „Lugemisisu“ seinale.
* Raamatukogust laenatakse kaasa raamat, mille valimisel võib kasutada abivahendit, ehk „maitsevalijat“.
* Läbiloetud raamat pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse selle kohta ülesanne. Kõik ülesanded passis on koostatud selliselt, et need sobivad mis tahes raamatu juurde. Mõne ülesande saab edukalt lahendada juba raamatukogu külastusel.
* Kui rühmas on läbi loetud viis raamatut ja täidetud kõik ülesanded, ootame lugemispassi raamatukokku.
* Kõik lugemispassi esitanud rühmad saavad tunnustuseks lugemisdiplomi.
* Lugemisprogrammis osalevad rühmad saavad registreeruda ka raamatukogu teematundi, kus mängitakse lugemismänge.

 Miks liituda „Lugemisisu“ programmiga?

* Lugemisprogramm innustab lapsi raamatuid lugema
* Lugemine annab lastele uusi teadmisi ja elamusi ning rikastab fantaasiat
* Lapsed saavad ise valida uudiskirjanduse seast meelepäraseid raamatuid
* Lugemist kinnistavad raamatute kohta tehtud loomingulised ülesanded
* Lapsi tunnustatakse raamatute lugemise eest! Lugemisprogrammis osalemine on

Lugemisprogramm toetub meie põhjanaabrite soomlaste kogemustel. Soomes sai üleriigiline lugemisdiplomi programm stardi 2000. aastate algul ja seda on pidevalt uuendatud ning viidud vastavusse riikliku õppekavaga. 
Lugemisprogrammi koostaja: Eesti Lastekirjanduse Keskus
Toetajad: Soome Instituut ja heategevusfond Aitan Lapsi

Head lugemisisu!

      Väljapanekud

      Laenutusosakonnas 

  • Raamatusari "Punane raamat"
  • Lennart Meri 95

      Väliskirjandustoas 

  • Penny Vincenzi
    Vladimir Nabakov
    Milan Kundera

      Lastekirjandustoas

  • 2023. aasta tunnustatud lasteraamatud

      Näitused

  • Marian Lavingu käsitöö ehete näitus "Voolamise võlu"

 

LAENUPILET 1

Go to top