TÕNi klotsid7. - 16. oktoobrini toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid.

7.oktoobril toimub teist korda üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus "Õpitund".
Raamatukogus toimub õpitund kell 10.
Õpetame kasutama uudset iseteenindusautomaati, mille abil saab mugavalt ja kiirelt teavikuid laenutada ning tagastada (kaasa võtta lugejapilet või ID-kaart).

„Õpitundi“ korraldavad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ning Haridus- ja Teadusministeerium. Ettevõtmise eesmärk on Eesti inimeste teadlikkuse tõstmine elukestva õppe võimalustest ning motivatsiooni kujundamine eneseharimiseks.

      Väljapanekud

      Laenutusosakonnas 

  • Naise nimi raamatul
  • Ilus oled, emakeel!

      Väliskirjandustoas 

  • Raamatud naistest

      Lastekirjandustoas

  • Paabeli Torn 2022 auhinna nominendid

      Näitused

  • Inimesed meie keskel - kirjanikud.
    Näitusel SA Hiiumaa muuseumi esemed

 

LAENUPILET 1

Go to top