TÕNi klotsid7. - 16. oktoobrini toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid.

7.oktoobril toimub teist korda üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus "Õpitund".
Raamatukogus toimub õpitund kell 10.
Õpetame kasutama uudset iseteenindusautomaati, mille abil saab mugavalt ja kiirelt teavikuid laenutada ning tagastada (kaasa võtta lugejapilet või ID-kaart).

„Õpitundi“ korraldavad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ning Haridus- ja Teadusministeerium. Ettevõtmise eesmärk on Eesti inimeste teadlikkuse tõstmine elukestva õppe võimalustest ning motivatsiooni kujundamine eneseharimiseks.

Väljapanekud!

Laenutusosakonnas -

Eesti kirjanduse kuu
Väljapanek Eesti autorite loomingust

Väliskirjandustoas - 

Oktoobrikuu sünnipäevalaste raamatunäitused:

Dick Francis
Mario Puzo
James Herriot

 

 

ELLU

Jaan Kross 100i

LogoNordplus

Cultural Heritage for the Future.jpg

Go to top