TON201911. – 18. oktoobrini toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste  õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid .

11. oktoobril toimub esimest korda üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus “Õpitund”, mil kutsutakse kõiki täiskasvanuid, sõltumata asukohast, ühe tunni jooksul midagi uut õppima.


Raamatukogus toimub õpitund koos Töötukassaga 11.oktoobril kell 17.
Õpetame kasutama uudset iseteenindusautomaati, mille abil saab mugavalt ja kiirelt teavikuid laenutada ning tagastada (kaasa võtta lugejapilet või ID-kaart).
Räägime töötust ennetavatest teenustest, mis on mõeldud töötajatele, kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu.

“Õpitundi” korraldavad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ning Haridus- ja teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames. Ettevõtmise eesmärk on Eesti inimeste teadlikkuse tõstmine elukestva õppe võimalustest ja motivatsiooni kujundamine eneseharimiseks.

 

      Väljapanekud

      Laenutusosakonnas 

  • Maikuu - Euroopa mitmekesisuse kuu
  • Aia kujundamine

      Väliskirjandustoas 

  • Emade lood

      Lastekirjandustoas

  • Mitmekesisus rikastab

      Näitused

  • Kaia Saarna-Lauri käsitöö ehete näitus "Eksootilised viljad"

 

LAENUPILET 1

Loe raamatukogus digilehte

Go to top