Kerli VarrikHiiu Valla Raamatukogus alustas arendusspetsialist-vanemraamatukoguhoidjana tööd Kerli Varrik. Kerli on varem töötanud Overallis, elanud ja töötanud Iirimaal. Paar aastat tagasi kolis ta perega Hiiumaale. Tal on kõrgharidus haldusjuhtimises, head käsitöö- ja koogitegemisoskused, lai silmaring. Kerli tööülesanneteks on raamatukogu arendustegevused; koolituste ja ürituste korraldamine; raamatukogu külastajate abistamine infootsingutes, IT-ga seonduvates küsimustest jpm.

      Väljapanekud

      Laenutusosakonnas 

  • Naise nimi raamatul
  • Ilus oled, emakeel!

      Väliskirjandustoas 

  • Raamatud naistest

      Lastekirjandustoas

  • Paabeli Torn 2022 auhinna nominendid

      Näitused

  • Inimesed meie keskel - kirjanikud.
    Näitusel SA Hiiumaa muuseumi esemed

 

LAENUPILET 1

Go to top