AlFullSizeRender1ates 02.10.2017 on Kärdla Linnaraamatukogust võimalik laenutada e-lugereid. Laenutada saab PocketBook Basic Touch tüüpi lugerit, milles on olemas erinevad e-raamatud eesti, inglise, saksa, hispaania, prantsuse, itaalia, taani, vene ja ukraina keeles ning valik sõnastikke.

E-lugerite laenutus on tasuta ning kodus saab lugerit kasutada 21 päeva.

E-lugerite laenutuse tingimused

E-lugeril olevad eestikeelsed raamatud

E-lugeril olevad inglsekeelsed raamatud

E-lugeril olevad sõnastikud

 

 

 
 
 
Kärdla Linnaraamatukogu e-lugeri raamatute nimekiriFullSizeRender

EESTI
"Eesti muistsed jumalad ja vägimehed" Eisen, Matthias Johann
"Eesti rahvanali" Eisen, Matthias Johann
"Elu ja armastus" Tammsaare, Anton Hansen
"Enesest ja teistest" Liiv, Juhan
"Hingede rändamine" Tuglas, Friedebert
"Invaliidid" Alver, Betti
"Juudit" Tammsaare, Anton Hansen
"Jõulud, jõulud!" Parijõgi, Jüri
"Jüriöö" Kippel, Enn
"Kaks paari ja üksainus" Tammsaare, Anton Hansen
"Kodukäijad" Eisen, Matthias Johann
"Kolm isamaa kõnet" Jakobsen, Carl Robert
"Kolm laipa lumisel väljal" Mändmets, Jakob
"Kui Anija mehed Tallinnas käisiwad" Vilde, Eduard
"Kuidas ruttu mehele saada ja pea pruuti leida" Eisen, Matthias Johan
"Kuldvasikas" Kippel, Enn
"Kullaketrajad" Kreutzwald, Friedrich Reinhold
"Kuningal on külm" Tammsaare, Anton Hansen
"Liina" Suburg, Lilli
"Lugemik Ferenc Liszti elust ja isiksusest" Bereczki, Urmas
"Lunastus: ühe töölise noorpõlv" Vilde, Eduard
"Ma armastasin sakslast" Tammsaare, Anton Hansen
"Mahtra sõda" Vilde, Eduard
"Naisõiguslased" Vilde, Eduard
"Nõia tütar" Liiv, Juhan
"Olesja" Koidula, Lydia
"Prohvet Maltsvet" Vilde, Eduard
"Rahva sulased" Vilde, Eduard
"Saaremaa onupoeg" Koidula, Lydia
"Sonetid" Under, Marie
"Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola" Koidula, Lydia
"Tõde ja õigus I" Tammsaare, Anton Hansen
"Tõde ja õigus II" Tammsaare, Anton Hansen
"Tõde ja õigus III" Tammsaare, Anton Hansen
"Tõde ja õigus IV" Tammsaare, Anton Hansen
"Wambola" Saal, Andres
"Vari" Liiv, Juhan
"Veli Henn" Kitzberg, August
"Väike Illimar" Tuglas, Friedebert
"Ühe kirjaniku päevaraamatust ja teisi lugusid" Liiv, Juhan


INGLISE
„A Christmas Carol“ Dickens, Charles
„A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court“ Twain, Mark
„Alice’s Adventures in Wonderland“ Carroll, Lewis
„A Study in Scarlet“ Doyle, Arthur Conan
„Before Adam“ London, Jack
„Captains Courageous“ Kipling, Rudyard
„Dracula“ Stoker, Bran
„Emma“ Austen, Jane
„Frankenstein, or the Modern Prometheus“ Shelley, Mary
„Gulliver’s Travels into Several Remote Nations of the World“ Swift, Jonathan
„His Last Bow“ Doyle, Arthur Conan
„In Freedom’s Cause“ Henty, G. A.
„Jane Eyre“ Brontë, Charlotte
„Martin Eden“ London, Jack
„Master of Ballantrae“ Stevenson, Robert Louis
„Oliver Twist“ Dickens, Charles
„Paradise Lost“ Milton, John
„Peter Pan“ Barrie, James Matthew
„Pride and Prejudice“ Austen, Jane
„Sherlock Holmes“ Doyle, Arthur Conan
„Sylvie and Bruno“ Carroll, Lewis
„The Adventures of Captain Horn“ Stockton, Frank, R.
„The Adventures of Tom Sawyer“ Twain, Mark
„The Bush Boys“ Reid, Mayne
„The Call of the Wild“ London, Jack
„The Case-Book of Sherlock Holmes“ Doyle, Arthur Conan
„The Coral Island“ Ballantyne, Robert Michael
„The Deerslayer“ Cooper, James Fenimore
„The Essays“ Bacon, Francis
„The Happy Prince and Other Tales“ Wilde, Oscar
„The Headless Horseman“ Reid, Thomas Mayne
„The House of the Seven Gables“ Hawthorne, Nathaniel
„The Hunting of the Snark“ Carroll, Lewis
„The Iron Heel“ London, Jack
„The King’s Own“ Marryat, Frederick
„The Lost World“ Doyle, Arthur Conan
„The Memoirs of Sherlock Holmes“ Doyle, Arthur Conan
„The Phantom Ship“ Marryat, Frederick
„The Pirate of the Mediterranean“ Kingston, W.H.G.
„The Return of Sherlock Holmes“ Doyle, Arthur Conan
„The Scalp Hunters“ Reid, Thomas Mayne
„The Sea-Wolf“ London, Jack
„The Sign of the Four“ Doyle, Arthur Conan
„The Strange Adventures of Eric Blackburn“ Collingwood, Harry
„The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde“ Stevenson, Robert Louis
„The Valley of Fear“ Doyle, Arthur Conan
„Three Men in a Boat (to Say Nothing of The Dog)“ Jerome, Jerome K.
„Through the Looking-Glass“ Carroll, Lewis
„Walden“ Thoreau, Henry David


SÕNASTIKUD
Webster’s 1913 Dictionary
English – German
Англо-русский словаръ
Essential (EN – RU)
Essential (RU – EN)
ABBYY Lingvo® KD (DE – EN)
ABBYY Lingvo® KD (EN – CS)
ABBYY Lingvo® KD (EN – DA)
ABBYY Lingvo® KD (EN – DE)
ABBYY Lingvo® KD (EN – EL)
ABBYY Lingvo® KD (EN – ES)
ABBYY Lingvo® KD (EN – FR)
ABBYY Lingvo® KD (EN – HU)
ABBYY Lingvo® KD (EN – IT)
ABBYY Lingvo® KD (EN – LT)
ABBYY Lingvo® KD (EN – LV)
ABBYY Lingvo® KD (EN – NI)
ABBYY Lingvo® KD (EN – PL)
ABBYY Lingvo® KD (EN – RO)
ABBYY Lingvo® KD (EN – SK)
ABBYY Lingvo® KD (EN – SI)
ABBYY Lingvo® KD (EN – SV)
ABBYY Lingvo® KD (EN – TR)
ABBYY Lingvo® KD (EN – UK)
ABBYY Lingvo® KD (ES – EN)
ABBYY Lingvo® KD (FR – EN)
ABBYY Lingvo® KD (IT – EN )
ABBYY Lingvo® KD (UK – NE)


Lisaks lugeril raamatud saksa, hispaania, prantsuse, itaalia, taani, vene ja ukraina keeles!

Kärdla Linnaraamtukogu E-lugerite kasutamise eeskiri

1 Üldsätted
1.1. Raamatukogu laenutab Hiiu Valla Raamatukogu registreeritud lugejale e-lugeri komplekti teavikuna. E-lugeri komplekti kuuluvad: e-luger, e-lugeri ümbris ja USB ühendusjuhe.
1.2. Komplekti laenamine on lugejale tasuta.
1.3 E-luger sisaldab raamatukogu poolt valitud e-raamatuid. Raamatukogu ei lisa e-lugerile e-raamatuid, mille osas kehtivad autoriõigused või puudub autoriõiguse omaja nõusolek. E-lugerile salvestatud eesti-ja inglisekeelsete e-raamatute nimekiri on nähtav raamatukogu veebilehel.
2 E-lugeri kojulaenutus
2.1 E-lugeri komplekt laenutatakse koju 21 päevaks ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta.
2.2 Lugejatel on võimalik panna end e-lugeri komplekti ootejärjekorda. E-lugeri komplekti raamatukogusse saabumisest antakse lugejale teada telefoni või e-maili teel. E-lugeri komplekti hoitakse lugeja jaoks kolm päeva.
2.3 Lugejal on õigus salvestada raamatukogu e-lugerisse enda poolt ostetud või vabalt kättesaadavaks tehtud e-raamatuid. Lugeja on kohustatud kõik raamatukogu elugerisse salvestatud e-raamatud enne raamatukogule tagastamist e-lugerist ära kustutama.
2.4 Lugeja on kohustatud tagastama laenatud e-lugeri komplekti laenutustähtaja jooksul Hiiu Valla Raamatukokku. Võlglastele uusi teavikuid ei laenutata.
2.5 E-lugeri komplekti tagastamistähtpäeva möödumise korral saadetakse lugejale meeldetuletus kahe kuu jooksul elektronposti või posti teel või teavitatakse lugejat telefoni teel. Meeldetuletuses märgitakse möödunud tagastamistähtpäev ning antakse uus tähtpäev võlgnevuse likvideerimiseks. Raamatukogu võib sõltuvalt e-lugeri komplekti nõudlusest saata rohkem kui ühe meeldetuletuse. Alla 18-aastase isiku puhul võib raamatukogu vanema andmete olemasolul meeldetuletuse saata vanemale.
3 Lugeja vastutus
3.1 Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses oleva e-lugeri komplekti eest.
3.2 Lugeja ei tohi salvestada e-lugerisse tarkvara või faile, mis kahjustavad e-lugeri tehnilist korrasolekut.
3.3 Lugeja tagastab e-lugeri ilma lugeja poolt salvestatud failideta.
3.4 E-lugeri tagastamisel ei tohi olla e-lugeri aku tühi, et raamatukoguhoidjal oleks võimalik kontrollida e-lugeri tehnilist korrasolekut ja sisu.
3.5 Kui lugeja ei tagasta laenatud e-lugeri komplekti tähtpäevaks, nõuab raamatukogu viivitatud aja eest tasu 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe e-lugeri komplekti kohta.
3.6 Tasu viivitatud aja eest peatub siis, kui on tagastatud kõik e-lugeri komplekti kuuluvad esemed.
3.7 Kui lugeja tagastab e-lugeri komplekti tagastamistähtpäevale järgneva kahe päeva jooksul, on raamatukogul õigus viivitatud aja eest tasu võtmisest loobuda.
3.8 E-lugeri, e-lugeri ümbrise ja/või USB ühendusjuhtme rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud need raamatukogule välja maksma.
3.8.1 PocketBook Basic Touch 624 e-lugeri hind on 100,00 eurot.
3.8.2 E-lugeri ümbrise hind on 26,00 eurot.
3.8.3 E-lugeri USB ühendusjuhtme hind on 6,00 eurot.
3.9 E-lugeri rikkumise kahtluse korral teostab tehnilise korrasoleku kontrolli raamatukogu infotehnoloogiline tugi 30 päeva jooksul, vajadusel kaasates kolmandaid isikuid. Kui rikkumine on tuvastatud, võtab raamatukogu lugejaga ühendust. Rikutud e-lugeri on lugeja kohustatud välja maksma vastavalt lepingu punktile 3.8.
3.10 Alla 18-aastase isiku tekitatud kahju hüvitab vanem.

      Väljapanekud

      Laenutusosakonnas 

  • Hiiumaast ja hiiumaist
  • Juhan Viiding 75

      Väliskirjandustoas 

  • Suvised lood

      Lastekirjandustoas

  • Ilmar Tomusk. Mika Keränen. Kadri Lepp

      Näitused

  • Kaia Saarna-Lauri käsitöö ehete näitus "Eksootilised viljad"

 

LAENUPILET 1

Loe raamatukogus digilehte

Go to top