350841197 1261866658036974 8507764853164437699 nSelle aasta alguses algas rahvusvaheline projekt “Forward Together from Ukrainians”, mille algatajaks on Annely Veevo ja mida rahastab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur.
Projekti eesmärk on saada eelkõige kogemusi ja õppida, kuidas aidata ukrainlastel meie keele- ja kultuuriruumis ning tööturul hakkama saada. Projektis osalevad lisaks meie raamatukogule partnerid IkastBrande raamatukogust Taanis, Turu raamatukogust ja Turu naistekeskusest Soomes ning Valmiera raamatukogust Lätis. Projekti esimene kohtumine toimus Turus, nüüd koguneti Taanis, kus töö sisserändajate ja pagulastega on eriti heal tasemel. Nii riiklikul tasandil kui ka väikestes kogukondades tehakse tänuväärset tööd, et sõjapõgenikud end võimalikult hästi tunneksid ja kohalikku ellu sulanduksid. Taani kohtumisel osalesid arendusspetsialist Kerli Varrik ja lastetööspetsialist Kaja Paulus.

Kõigepealt tutvusime Taani-Ukraina Ühingu Lastivka (tõlkes “Pääsuke”) tööga, mis juba alates 2014. aastast pakub Ukrainast tulnutele igakülgset abi ja toetust, alates elukoha, töö, kooli leidmisega, aga nad pakuvad ukrainlastele ka erinevaid tegevusi, et Taani kultuuri mõista ning keelt õppida. Ühingul on Taanis kokku 7 kontorit, kus enamik töötajatest on vabatahtlikud, palju neist ise aastaid tagasi Ukrainast Taani tulnud ja seetõttu teavad oma kogemustest, mida põgenik enim vajab ja mis on suurim väljakutse võõras riigis. Suurt tähelepanu pööratakse Ukraina lastele, kellele korraldatakse festivale, laagreid, keelekohvikuid, kus kõige taanimaise kõrval ei unustata ka Ukraina kombeid ja tähtpäevi. Samuti korraldab ühing humanitaarabi kogumist ja saatmist Ukrainasse.

Ukrainlaste tööturule integreerimisest rääkisid meile Taani tööturu spetsialistid.
Taanis on eesmärgiks võetud, et põgenikud jõuaksid võimalikult ruttu tööturule ja leiaksid endale ameti ja suudaksid ise enda elamiskulud katta. Tundub, et süsteem toimib, sest väidetavalt ainult 20% põgenikest elatub 4 kuud peale riiki saabumist sotsiaaltoetustest; ühtlasi aitab töö, olgu esialgu kasvõi paar tundi päevas, neil end kasulikuna tunda ja nad sulanduvad kiiremini Taani ühiskonda.
Mikkel Ottow tutvustas programmi Culture for Health, mis pöörab oma tähelepanu eelkõige vaimsele tervisele ning sellele, kuidas erinevate kultuurisündmuste ja ettevõtmiste kaudu saab inimene oma vaimset tervist parandada. Tegemist on üleeuroopalise programmiga, millega on liitunud ka Eesti. Seoses Ukraina kriisiga on viimasel kahel aastal enim abi pakutud just neile, sest tihti unustatakse ära, et sellises olukorras saab kõige enam kannatada sõjapõgenike vaimne tervis. Tegevusi on väga erinevaid, alates sellest, et ukrainlastele pakutakse soodsamaid piletid kultuurisündmustele, tehakse ukrainakeelseid näituste ja muuseumide tuure, kaasatakse neid isetegevusse, aga ka näiteks loetakse raamatukogudes ette raamatuid paralleelselt taani ja ukraina keeles. Kõik toimuvad üritused kogu Euroopas on koondatud programmi kodulehele.

Nagu ikka on selliste kokkusaamiste oluliseks osaks ka vahetud muljete ja oma kogemuste jagamised osalejate vahel, samuti edasiste koostööplaanide arutelud. Kõige selle kõrval külastasime Ikast-Brande, Herningi ja Billundi raamatukogusid, kus muuhulgas tutvustati pagulastele pakutavaid teenuseid ja tegevusi ning tutvustati Taanis väga populaarset vabatahtlike tööd. Näiteks Ikast-Brande kultuurimajas on tööl ametlikult ainult kaks inimest, samas kui iga päev on majas kuni kuus vabatahtlikku. Ka saime nautida kuulsat Brande tänavakunsti, imetleda Hvide Sande liivadüüne ning Herningi tekstiilimuuseumis anti põhjalik ja huvitav ülevaade Taani rõivatööstuse ajaloost. Järgmine projekti kohtumine toimub augustis, mil kokku saadakse Hiiumaal.

Kaja Paulus, Kärdla Linnaraamatukogu

      Väljapanekud

      Laenutusosakonnas 

  • Raamatusari "Punane raamat"
  • Lennart Meri 95

      Väliskirjandustoas 

  • Penny Vincenzi
    Vladimir Nabakov
    Milan Kundera

      Lastekirjandustoas

  • 2023. aasta tunnustatud lasteraamatud

      Näitused

  • Marian Lavingu käsitöö ehete näitus "Voolamise võlu"

 

LAENUPILET 1

Go to top