ArvamusrännakNovember on arvamusrännaku kuu!
Arvamusrännaku eesmärk on tugevdada ühist teadmist ja taju, kuhu suunas meie riik liigub. Seetõttu on oluline rikastada võimalikult paljude inimese kogemuse ja tarkusega riigi arengut suunava pikaajalise strateegia "Eesti 2035" tegevuste kavandamist ja elluviimist. Laiapõhjalist koostööd ja ühiselt läbitunnetatud mõistmist on vaja, et suudaksime riigina tegutseda süsteemselt, tõhusalt ja kohaneda kiiresti muutuvate oludega. Ainult nii saame tagada riigi püsimise ja arengu, sh inimesekeskse ja kestliku elukorralduse.

Kärdla raamatukogus toimus arvamusrännak 22. novembril.
Arutelu vedas arutelujuht, kelleks oli Kärdla raamatukogu direktor Annely Veevo. Tema valis arutelu teema, kaasas osalejad ning arutelu läbiviimiseks kasutas selleks loodud metoodikat ja vajalikke abimaterjale. Arutleti teemal "Raamatukogude uuenev tähendus" ehk mis teeb raamatukogu atraktiivseks, mida tähendab raamatuogu minu jaoks ja millised on raamatukogu uued teenused. Ühise arutelu käigus tekkinud ideed ja ettepanekud koondati ning edastati Arvamusrännaku veebilehe kaudu algatuse korraldajatele.      Väljapanekud

      Laenutusosakonnas 

  • 30. jaanuar eesti kirjanduse päev-
    A.H. Tammsaare teosed
  • Tammsaare kirjanduspreemia laureaadid

      Väliskirjandustoas 

  • Talvised lood

      Lastekirjandustoas 

  • Eesti kirjanikult eesti lapsele

      Näitused

  • Inimesed meie keskel - kirjanikud.
    Näitusel SA Hiiumaa muuseumi esemed

 

LAENUPILET 1

Go to top