Tänases infoühiskonnas on paljud inimesed mõelnud, kui hea oleks omada oskust infot kiirelt omandada. Me võime omal käel saada vilumuse selles, et loeme teksti n.ö diagonaalis, st proovime haarata ainult olulist infot, kuid hiljem peame siiski tõdema, et ei mäleta mitte midagi. Kuidas aga lugeda teksti nii, et ka sisu jõuaks kohale ja jääks meelde?

Hiiu Valla Raamatukogu otsis võimalusi, kuidas tuua maakonna raamatukoguhoidjateni kiirlugemiskoolitus. Olime sellisest koolitusest varem kuulnud, kuid kui hakkasime otsima koolitajat, siis selle leidmine enam nii lihtne polnudki. Leidsime koolitusturult ainult paar pakkumist. Üks oli väga kallis – selgelt üle meie võimete - , teisega alustasime läbirääkimisi. Saime koolitaja Tartu Ülikoolist.

Kes on Hiiumaal koolitusi korraldanud, see teab, et kui oled leidnud koolitaja, siis tegelikud raskused alles algavad. Sest mandrilt Hiiumaale tulek on väga pikk teekond (palju pikem kui Hiiumaalt mandrile). Oleme raamatukoguna viimasel ajal seisnud mitu korda vastamisi sellega, et lektor ütleb, ta Hiiumaale ei tule. Üksord oli nõus tulema Haapsalusse, aga üle mere mitte. Ja kõik koolitajad pole valmis tegema koolitust ka internetipõhiselt.

Seekord läks meil hästi. Austatud professor Jaan Mikk pakkus 30. maiks välja Skype-põhise koolituse.

Koolitus nägi välja nii, et professor rääkis alguses teooriat ning praktilisi ülesandeid saime teha läbi Tartu Ülikooli poolt väljatöötatud internetipõhise kiirlugemiskeskkonna, kuhu me personaalselt registreerusime. Selles keskkonnas oli mitmesuguseid harjutusi, et kiirlugemisoskust treenida. Näiteks sai panna teksti alt-üles kerima nii, et see „sundis“ sind kiiremini lugema, sest ülemised read kadusid muidu lihtsalt ära. Või teine variant, sõnad hakkasid tekstis ära kaduma vasakult paremale, nagu me tavaliselt loemegi, ja sa pidid n.ö eest ära jooksma, et sisust mitte ilma jääda. Pärast teksti lugemist sai teha testi kontrollimaks, kui palju sul meelde jäi. Õnneks oli nii, et alustada sai lihtsamast tekstist ja isegi sättida lugemiskiirust. Mida rohkem jõudsime harjutada, seda paremaks tulemused läksid.

Lõpuks sai programmis vaadata mitmesugust statistikat, nt kuidas su kiirlugemisoskus selle mõne tunni  jooksul arenes.

Jäime koolitusega väga rahule. Saime kätte alguse, kuidas kiirlugemise õppimine käib, edasi saame juba programmi abil ise õppida. 

Koolituse jaoks saime Kultuuriministeeriumi raamatukogude arendamise programmist raha meie projektile „Hiiu maakonna raamatukogutöötajate pädevuse tõstmine“.

Annely Veevo, direktor

      Väljapanekud

      Laenutusosakonnas 

  • Hiiumaast ja hiiumaist
  • Juhan Viiding 75

      Väliskirjandustoas 

  • Suvised lood

      Lastekirjandustoas

  • Ilmar Tomusk. Mika Keränen. Kadri Lepp

      Näitused

  • Kaia Saarna-Lauri käsitöö ehete näitus "Eksootilised viljad"

 

LAENUPILET 1

Loe raamatukogus digilehte

Go to top